Japonų klinikos darbo laikas: 10.00 – 18.00. Savaitgaliais nedirbame.


DUOMENŲ APSAUGA

PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-02

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.3. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

1.4. Privatumo politika taikoma, kai Jūs lankotės mūsų elektroninėje parduotuvėje, pasiekiamoje adresu https://beza.lt/ (toliau – Interneto svetainė), mūsų soc. tinklų paskyrose FacebookInstagram ir Youtube (toliau – Socialinės paskyros), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas prekes ir paslaugas, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais.

1.5. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines - mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, reklamuojančias mūsų prekes. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

1.6. Jei užsakote prekes iš mūsų ar kitaip naudojatės Interneto svetaine, lankotės mūsų Socialinėse paskyros, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl prekių pasiūlymų.

1.7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

1.8. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 2.    KAS MES?

2.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Kristalė“, juridinio asmens kodas 302446310, registracijos adresas Sporto g. 8-77, LT-09200 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).

2.2. Mes valdome Interneto svetainę ir per ją pasiekiamą elektroninę parduotuvę, taip pat Socialines paskyras.

 3.    KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

3.1.1.    Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui atliekate registraciją Interneto svetainėje,  užsakote mūsų prekes, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.);

3.1.2.    Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui Jūsų IP adresas, apsilankymo Interneto puslapyje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.

3.1.3.    Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, pavyzdžiui pristatančių Jums prekes, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.

3.1.4.    Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia Jūsų artimieji ar pažįstami asmenys, taip pat kai Jūsų duomenis pateikia bendrovės (jūsų darbdaviai), pavyzdžiui, nurodo Jūsų kontaktus prekėms atsiimti, nurodo Jus kaip prekių gavėją ar įgaliotą asmenį ir pan.

3.2. Jūsų Asmens duomenis tvarkome, siekdami Jums pasiūlyti bei suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

3.3. Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, savo artimuosius) Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Jums teikiant tokius duomenis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę juos teikti (pavyzdžiui, pildant prekių užsakymo ar registracijos Interneto svetainėje formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

3.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Registracija el. parduotuvėje ir naudojimasis registruoto vartotojo paskyra.

Vardas pavardė, Facebook paskyros ID, Google paskyros ID, el. paštas, slaptažodis, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, lankymosi paskyroje istorija, pirkimų istorija.

Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

 

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);

 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Prekių pardavimas, įskaitant ir prekių pristatymą.

Vardas pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kaip prekes įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, užsakymo informacija, pirkinių krepšelio istorija.

Sutarties galiojimo/ užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties/ užsakymo vykdymo pabaigos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Prekių kokybės klausimų ir kitų užklausų administravimas.

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kai prekes įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, informacija, apie įsigytas prekes.

Kokybės klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus po kokybės klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

 

 

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita.

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., ryšys su juridiniu asmeniu, kai kreipiasi juridinio asmens vardu, adresas, atsisk. sąsk. Nr., mokėjimų informacija.

Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle;

 

Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį -  sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas);

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainės, Socialinių paskyrų) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas.

 

IP adresas, Interneto svetainės slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys;

Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys.

 

Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“;

 

Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas.

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Tiesioginės rinkodaros vykdymas (naujienlaiškių siuntimas).

Vardas, pavardė, el. pašto adresas.

Duomenys tvarkomi 2 metus nuo sutikimo gavimo.

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Ginčų ir pretenzijų sprendimas.

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas/ pristatymo adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai.

Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas);

 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

 

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

 

3.5.Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą. Socialinių paskyrų naudotojams be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politika ir taisyklės. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų paskyros informaciją, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma kaip Jūsų viešas komentaras).

3.6.Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su prekių užsakymu ar pardavimu susijusias žinutes ar paskambinti Jums, pavyzdžiui, mes galime informuoti apie prekių užsakymo patvirtinimą, prekių pristatymą, prekių pristatymo pokyčius. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam Jūsų užsakymų įvykdymui. Jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

3.7. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, vykdant Jūsų užsakymus) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

 

3.8.Jei Interneto svetainėje mokėsite už mūsų siūlomas prekes, mokėjimo platformos teikėjas rinks duomenis apie mokėjimą pagal savo privatumo politiką. Dėl to siūlome  susipažinti su mūsų mokėjimų partnerių privatumo politikomis. Iš mokėjimo platformos teikėjo gausime tik informaciją apie Jūsų atliktą apmokėjimą (suma, data ir pan.), ir Jūsų mokėjimo duomenų nerinksime.

 

4.    KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

4.1.Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

4.2.Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

4.2.1.    Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

4.2.2.    Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

4.2.3.    Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

4.2.4.    Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

4.2.5.    Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

4.2.6.    Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

4.2.7.    Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.

 5.    KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1.  Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

 

5.2.  Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

5.2.1.    Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių konsultantams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurjeriams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Esame pasitelkę tokius partnerius ir duomenų tvarkytojus:

5.2.1.1.  Buhalterinės, finansinės paslaugos – UAB „Panevėžio Rivilė“ (Lietuva);

5.2.1.2. Įmokų surinkimas - Paysera LT, UAB (Lietuva).

5.2.1.3. IT sprendimai, IT saugumo priežiūra ir techninės paslaugos – UAB „Panevėžio Rivilė“ (Lietuva);

5.2.1.4. Debesų ir prieglobos paslaugų teikėjai – „UAB Bartus pro“ (Lietuva);

5.2.1.5. Kurjerių, siuntų pristatymo tarnybos, pašto paslaugos:

5.2.1.5.1.    Omniva LT, UAB (Lietuva);

5.2.1.5.2.    Lietuvos paštas, AB (Lietuva).

 

5.2.2.    Kad galėtume skelbti Jūsų turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:

5.2.2.1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų));

5.2.2.2. Facebook Ireland Ltd. (Airija) ir Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

5.2.3.    Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

5.2.4.    Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, mokėjimų įstaigoms ir pan.;

5.2.5.    Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

5.2.6.    Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

5.2.6.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

5.2.6.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

5.2.6.3. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;

5.2.6.4. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

5.2.6.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

 

6.    KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

6.1.1.    Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

6.1.2.    Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

6.1.3.    Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

6.1.4.    Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

6.1.5.    Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

6.1.6.    Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

6.1.7.    Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

6.1.8.    Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

6.2. Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@beza.lt, ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

6.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@beza.lt. Teikiant tokį prašymą Jūs privalote tiksliai nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, pagrįsti savo tapatybę, jei būtina pateikti su prašymu susijusius įrodymus bei kaip galima detaliau aprašyti prašymo esmę. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu. Jei Jūsų prašymas bus neaiškus ir Jūs jo nepatikslinsite, taip pat jei mums nepavyks įsitikinti Jūsų tapatybe, mes Jūsų prašymo nenagrinėsime ir nurodysime nenagrinėjimo aplinkybes.

6.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.6.Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

 

7.    AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

7.1.     Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, prekes ar paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų prekių ar paslaugų bei aptarnavimo kokybės.

7.2.     Naujienos gali būti siunčiamos el. paštu, taip pat pranešimais Jūsų paskyroje. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

7.3.     Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

7.4.     Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

7.4.1.    pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

7.4.2.    pakeisti nustatymus savo paskyroje Interneto svetainėje; arba

7.4.3.    atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

7.5.     Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.

7.6.     Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

7.7.     Siekiant rodyti Jums aktualesnę personalizuotą reklamą  mūsų reklamos partneriai naudoja įvairius mobiliuosius ir interneto slapukus. Personalizuota reklama Jums bus rodoma tik Jūsų sutikimu. Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir/ar tikslines kampanijas. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo. Trečiųjų šalių slapukus reglamentuoja trečiųjų šalių privatumo politika. Personalizuotų slapukų galite atsisakyti pakeisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais, kurie yra nurodyti Privatumo politikos 9 skyriuje.

 

8.    KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mes naudojame tokias Asmens duomenų saugumo priemones, kaip duomenų šifravimas, slaptažodžių naudojimas, ribota prieiga prie Asmens duomenų, antivirusinių programų naudojimas, programinės įrangos reguliarus atnaujinimas, fizinės saugos priemonės ir kita. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

8.2.Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

 

9.    KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

9.1.     Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą, taip pat integracijas su Socialinėmis paskyromis.

9.2.     Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.

9.3.     Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.

9.4.     Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

9.5.     Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

9.6.     Mes naudojame šiuos „Google Inc.“ produktus, kurie įrašo slapukus:

9.6.1.     „Google Analytics“ - analizuoja, kaip naudojatės Platforma, sudaro šia analize paremtas ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Platformos ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.  Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9.6.2.    „Google Remarketing” - leidžia pakartotinai parodyti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos, jūs galite adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisti nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

9.7.     Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai:

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_ga

Google Analytics slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, kai vartotojas sutinka gauti slapukus

2 metai

Unikalus identifikatorius

_utma

Slapukai naudojami siekiant surinkti informaciją apie lankytojų naršymo ypatumus. Informacija naudojama kuriant ataskaitas ir internetinio puslapio tobulinimui. Informacija renkama anonimine forma, įskaitant lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

_utmb

Google Analytics Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu

30 minučių

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

fbsr_..., fbm_..., fr, oo, ddid

Facebook trečiosios šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Trečiųjų šalių slapukai

Analitiniai slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

10 min, 1 metus, 90 dienų, 5 metai, 28 dienos

Apskaitai naudojami visi viešai prieinami duomenys platformoje

 

10. SUSISIEKITE SU MUMIS

10.1.   Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu: info@beza.lt;

Tel.: 8-5 273 2799;

Paštu: Sporto g. 8-7, LT-09200 Vilnius, Lietuvos Respublika.

10.2.   Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

10.3.   Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1.   Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

11.2.   Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote prekes iš mūsų, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

 

SLAPUKŲ POLITIKA

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

 

1.     Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą, taip pat integracijas su Socialinėmis paskyromis.

2.     Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.

3.     Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.

4.     Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

5.     Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

6.     Mes naudojame šiuos „Google Inc.“ produktus, kurie įrašo slapukus:

6.1.     „Google Analytics“ - analizuoja, kaip naudojatės Platforma, sudaro šia analize paremtas ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Platformos ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.  Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.2.    „Google Remarketing” - leidžia pakartotinai parodyti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos, jūs galite adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisti nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

7.     Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai:

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_ga

Google Analytics slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, kai vartotojas sutinka gauti slapukus

2 metai

Unikalus identifikatorius

_utma

Slapukai naudojami siekiant surinkti informaciją apie lankytojų naršymo ypatumus. Informacija naudojama kuriant ataskaitas ir internetinio puslapio tobulinimui. Informacija renkama anonimine forma, įskaitant lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

_utmb

Google Analytics Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu

30 minučių

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

fbsr_..., fbm_..., fr, oo, ddid

Facebook trečiosios šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Trečiųjų šalių slapukai

Analitiniai slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

10 min, 1 metus, 90 dienų, 5 metai, 28 dienos

Apskaitai naudojami visi viešai prieinami duomenys platformoje

 

VARTOTOJŲ ATSILIEPIMŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I. SĄVOKOS

 1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.beza.lt operatorius yra UAB „Kristalė“, įmonės kodas 302446310, PVM mokėtojo kodas LT100005108618, buveinės adresas Sporto g. 8-77, LT-09200 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – administracija@beza.lt.
 2. Šios vartotojų Atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Kristalė“ Klientų Atsiliepimų apie įsigytas prekes rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.
 3. Atsiliepimas – tai Kliento, įsigijusio prekę internetinėje svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie prekę.
 4. Reitingas – tai Kliento įsigytos prekės internėtinėje svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.
 5. Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje beza.lt.
 6. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtosLietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. Atsiliepimų rinkimo tvarka

 1. Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų sukurtus ir Bendrovei pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.
 2. Atsiliepimai renkami Bendrovės  iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie įsigijo prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo prekes.
 3. Bendras Reitingų balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus.
 4. Atsiliepimus gali palikti tik užsiregistravę vartotojai, įsigiję prekes www.beza.lt
 5. Atsiliepimų autentiškumas yra užtikrinamas juos autorizuojant per „Facebook“ ir (ar) „Google“ sistemas.
 6. Bendrovė skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Atsiliepimus.
 7. Bendrovė neskelbia komentarų ir turi blokuoti komentarus, kurie:
  - yra susiję su nelegalia veikla;
  - Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis arba susijęs su Bendrovės paslaugomis ar prekės ženklu;
  - Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.
 8. Beza.lt viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardą ir Atsiliepimo turinį.
 9. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.
 10. Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba.
 11. Atsiliepimus internetinėje parduotuvėje vartotojai skelbia neatlygintinai.
 12. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.

 

III. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 2. Asmens identifikacijos dėl pateikto Atsiliepimo ir (ar) Reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su internetinėje svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), beza.lt tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti beza.lt privatumo politikoje.
 3. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: administracija@beza.lt arba telefonu +370 655 59770.
 4. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

SMS/MMS MOBILIŲJŲ ŽINUČIŲ RINKODAROS PROGRAMOS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

(Toliau, „mes“, „mes“, „mūsų“) siūlo mobiliųjų pranešimų programą („Programą“), kuriai jūs sutinkate naudoti ir joje dalyvauti, atsižvelgiant į šias mobiliųjų pranešimų sąlygas ir sąlygas („susitarimas“). Mes negalime modifikuoti arba atšaukti programą ar bet kurią iš jos funkcijų be išankstinio įspėjimo. Ši sutartis apsiriboja programa ir nėra skirta pakeisti kitas sąlygas ir sąlygas ar privatumo politiką, kuri gali valdyti jūsų ir mūsų santykius kitose situacijose. Mes taip pat galime bet kuriuo metu pakeisti šią sutartį, o jūs toliau naudojate programą po bet kokių tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos, tai reiškia, kad jūs priimsite tokius pakeitimus.

 

Programa leidžia vartotojams gauti SMS/MMS mobiliuosius pranešimus, sutikusiems naudotis programa per elektroninės parduotuvės prenumeratos formas. Jūsų sutikimas gauti automatinius rinkodaros tekstinius pranešimus jūsų neįpareigoja pirkti prekes ar paslaugas. Nepriklausomai nuo sutikimo su prenumerata būdo, kurį naudojote sutikdami gauti sms pranešimus, sutinkate, kad ši sutartis taikoma jūsų dalyvavimui Programoje. Jei sutikote su Programos prenumerata, programoje pateikiami atnaujinimai, perspėjimai, informacija, akcijos, specialūs pasiūlymai ir kiti rinkodaros pasiūlymai (pvz., Prekių nuolaidos) nuo tekstinių pranešimų per jūsų mobiliojo ryšio tiekėją iki jūsų pateikto mobiliojo telefono numerio. SMS/MMS mobilieji pranešimai gali būti siunčiami naudojant automatizuotą telefono rinkimo sistemą ar kitą technologiją. Pranešimo dažnis skiriasi. Jūs esate atsakingi už visus mokesčius, susijusius su jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo nustatytais teksto pranešimams. Gali būti taikomi pranešimai ir duomenų perdavimo mokesčiai.

 

Jei nebenorite tęsti Programos prenumeratos arba nebesutinkate su šios sutarties sąlygomis, į bet kurį mūsų jums atsiųstą tekstinį/sms pranešimą atsakykite žodžiu „STOP“ - mes sustabdysime prenumeratą ir jūs nebegausite iš mūsų pranešimų. Galite gauti tik vieną papildomą mobilųjį pranešimą, patvirtinantį jūsų sprendimą atsisakyti prenumeratos. Jūs suprantate ir sutinkate, kad aukščiau paminėtas prenumeratos atsisakymo metodas yra vienintelis pagrįstas atsisakymo metodas. Jūs taip pat suprantate ir sutinkate, kad bet koks kitas būdas atsisakyti prenumeratos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, žodžinį, išskyrus tuos, kurie išdėstyti aukščiau, arba žodžiu prašant vieno iš mūsų darbuotojų, kad pašalintų jus iš mūsų prenumeratorių sąrašo, nėra pagrįsta priemonė atsisakyti prenumeratos.

 

Dėl bet kokių klausimų rašykite „HELP“ numeriu, iš kurio gavote pranešimus. Norėdami gauti daugiau informacijos, taip pat galite susisiekti su mumis. Jei norite atsisakyti prenumeratos, atlikite aukščiau pateiktas procedūras.

 

Mes galime pakeisti bet kurį telefono numerį, kurį naudojame pranešimų siuntimui, bet kuriuo metu. Mes visada pranešime apie šiuos pakeitimus. Jūs suprantate, kad jūsų pranešimų, įskaitant prenumeratos sustabdymo ar pagalbos užklausų, išsiųstų į mūsų pasikeitusį telefono numerį, mes negausime ir todėl negalėsime įvykdyti prenumeratos atšaukimo ar atsakyti į užklausas.

 

Programą palaikantys mobiliųjų ryšių tiekėjai nėra atsakingi už pranešimų vėlavimą ar nepristatytus pranešimus. Jūs sutinkate pateikti mums galiojantį mobiliojo telefono numerį. Jūs sutinkate dalintis su mumis tikslia informacija, susijusia su pranešimų gavimu, įskaitant, bet neapribojant, nedelsiant pranešti mums, jei pakeisite savo mobiliojo telefono numerį.

 

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti mus nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, atsakomybės, žalos ar išlaidų, kylančių dėl to, kad naudojatės Programa arba pateikiate mums ne savo telefono numerį. Jei bet kuriuo metu ketinate nustoti naudotis mobiliojo telefono numeriu, kuris buvo naudojamas užsiprenumeruoti pranešimų Programą, įskaitant paslaugų plano atšaukimą arba telefono numerio pardavimą ar perleidimą kitai šaliai, sutinkate, kad atliksite pranešimų Programos atsisakymo procesą, prieš baigiant naudotis mobiliojo telefono numeriu.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad jūsų sutikimas tai padaryti yra būtina šių sąlygų dalis. Taip pat sutinkate, kad jei pakeisite savo telefono numerį, nepranešę mums apie tokius pakeitimus, sutinkate, kad būsite atsakingi už visas išlaidas (įskaitant advokatų mokesčius) ir įsipareigojimus, kuriuos patirsime mes, arba bet kuri šalis, padedanti pristatyti SMS/MMS mobiliuosius pranešimus dėl asmens (-ų) pateiktų pretenzijų, kuriems vėliau buvo priskirtas tas mobiliojo telefono numeris. Ši pareiga ir susitarimas galioja bet kuriuo jūsų sutikimo dalyvauti bet kurioje mūsų Programoje atšaukimo ar nutraukimo atveju.

 

Jūs sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi už nesėkmingą, uždelstą ar neteisingai nukreiptą bet kokios informacijos, siunčiamos per Programą, pristatymą, bet kokias tokios informacijos klaidas ir (arba) bet kokius veiksmus, kurių imsitės ar nesiimsite, vadovaudamiesi pranešime pateikta informacija ar paslauga.

 

Negalite naudotis Programa, jei jums nėra trylikos (13) metų. Jei naudojatės Programa ir esate nuo trylikos (13) iki aštuoniolikos (18) metų amžiaus, turite turėti savo tėvų arba teisėto globėjo leidimą tai padaryti.

Naudodamiesi ar įsitraukdami į Programą, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad nesate mažiau nei trylika (13) metų, esate nuo trylikos (13) iki aštuoniolikos metų amžiaus (18) ir turite savo tėvų ar teisėtų globėjų leidimą naudoti ar įsitraukti į Programą arba atitinkate suaugusiųjų amžių jūsų jurisdikcijoje. Naudodamiesi ar įsitraukdami į Programą, jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų jurisdikcijos taikomi įstatymai jums leidžia teisėtai naudoti ir (arba) įsitraukti į Programą.

JŪSŲ KREPŠELIS (0)

Krepšelyje nėra prekių