Menüü
Menüü

Leedus tasuta kohaletoimetamine koodiga FREE2020

kasutustingimused

Ostu-müügi reeglid

1. Üldsäte.
1.1. Need kaupade ostu ja müügi eeskirjad (edaspidi "eeskirjad") on pooltele siduv juriidiline dokument, mis määrab ostja ja müüja õigused, kohustused ja vastutus kauba ostmisel e – posti teel. Pood beza.et
1.2. Müüja jätab endale õiguse muuta, muuta või täiendada eeskirju igal ajal, võttes arvesse seadusega kehtestatud nõudeid. Ostjat teavitatakse e-posti teel. kauplused veebilehel. Ostja e-posti ostmisel. kaupluse suhtes kehtivad tellimuse esitamise ajal kehtivad reeglid.
1.3. Osta e-mail. kauplusel on õigus:
1.3.1. aktiivsed füüsilised isikud, s. t täisealised isikud, kelle teovõimet ei piira kohtumenetlus;
1.3.2. alaealised vanuses 14-18 aastat ainult vanemate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad oma sissetulekut iseseisvalt käsutavad;
1.3.3. juriidilised isikud;
1.3.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.
1.4. Müüja, kinnitades eeskirjad, tagab ka, et, põhineb reeglid 1.3. toode, ostjal on õigus osta kaupu e-posti teel. kauplus.
1.5 E-post: kaupluse leping loetakse sõlmituks, kui ostja vormistab ja esitab e-kirja. poes tehakse kauba tellimus, tehakse makse ja müüja saadab ostjale kinnituse, et ostja võtab tellimuse vastu e-posti teel.

2. Isikuandmete kaitse.
2.1. Telli kaup E-posti teel. kaupluses saab ostja esitada ainult reeglites täpsustatud e-kirja. e-posti tellimus (tellimuse vorm on saadaval e-posti teel. pood www.beza.lt)
2.2. Ostja kauba tellimisel 2.1. eeskirjas ettenähtud viisil peab müüja esitatud vastavas tellimusvormis olema märgitud ostja isikuandmed, mis on vajalikud tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks: Nimi, tarneaadress, postiindeks, telefoninumber ja e-post. meiliaadress.
2.3. Nende Reeglite vastuvõtmisega nõustub ostja, et 2.2. kauba Ostja isikuandmeid töödeldakse kaupade ja teenuste müügiks e-posti teel. Pood beza.lt müüja tegevuse analüüsimiseks. Kui ostja ei soovi saada müüjalt ja / või tema partneritelt teateid ja / või muid ostjale adresseeritud pakkumisi, peab ostja tellimisvormile nõutud andmed salvestades märkima, et selliseid teateid ja / või pakkumisi talle ei saadeta.
2.4. Leppides kokku, et Ostja isikuandmeid töödeldakse müüja e-posti teel kaupade ja teenuste müügiks. Pood beza.lt selleks nõustub ostja ka ostja määratud e-posti aadressiga. infosõnumid saadetakse tellimuse täitmiseks vajalikule postiaadressile ja telefoninumbrile.
2.5. Ostja esitatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele ja muudele isikuandmete töötlemist reguleerivatele õigusaktidele. Ostja isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil ainult ostja nõusolekul. Ostja nõusolek on väljendatud registreerides käesoleva e-posti. pood ja tiksub vastavatesse väljadesse.
2.6. Ostjal on õigus igal ajal nõuda Müüja kinnitust, tema isiku juurdepääsu oma isiklikke andmeid ja kuidas neid töödeldakse, parandamise, hävitamise, kui tema isikuandmete või peatada, välja arvatud juhul, ladustamine oma isikuandmete töötlemise operatsioone, kus andmeid töödeldakse väljaspool vabariigi, Leedu Vabariigi juriidiliste isikuandmete kaitse seaduse või muu seaduse sätted, andmisest keeldumise, et tema isiklikud andmed on töödeldud.
2.7. Müüja kohustub tagama andmesubjekti isikuandmete turvalisuse, rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid ebaseadusliku hävitamise või/või juhusliku muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.
2.8. Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui töötlemise eesmärk seda nõuab. Andmete, sealhulgas otseturunduse eesmärgil ostjaandmete säilitusaeg on 2 aastat või kuni andmesubjekt taotleb nende töötlemise peatamist. Sellises olukorras hävitab müüja isikuandmed.

3. Ostja õigused ja kohustused.
3.1. Ostjal on õigus osta kaup E-posti teel. hoidke need reeglid ja muud üksikasjad käesoleva e-posti. kaupluse teabeveergudel määratud järjekorras.
3.2. Ostjal on õigus keelduda kauba tagastamisest, teatades sellest müüjale kirjalikult ja täites Tagastusvormi (E-mail). posti teel info@beza.lt hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui kauba andmisest ei saa keelduda vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele. Seda õigust saab kasutada ainult ostja, kes on tunnustatud tarbijana vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele, St y. füüsiline isik, kellel on oma soovib sõlmida või sõlmida lepinguid eesmärkidel, mis ei ole seotud äri, kaubanduse, käsitöö või kutsealaga (tarbimise eesmärgil). Ostja peab saatma kauba müüjale viivitamata ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul pärast taganemisest teatamise kuupäeva. Sellisel juhul kannab ostja kauba tagastamise kulud.
3.3. Artikkel 3.2. punktis sätestatud õigust võib ostja kasutada ainult juhul, kui toode ei ole kahjustatud või ei ole oluliselt muutnud oma välimust ega seda ei ole kasutatud.
3.4. Ostja kohustub tellitud kauba vastu võtma ja tasuma nende eest kokkulepitud hinna.
3.5. Kui ostja tellimuse vormi üksikasjad muutuvad, peab ostja viivitamatult müüjat kirjalikult teavitama.
3.6. Ostja kasutades e-posti. Pood beza.lt ta on esitanud korralduse, nõustub käesolevate müügireeglitega ja kohustub neid täitma ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.

4. Müüja õigused ja kohustused.
4.1. Müüja kohustub tegema kõik tingimused, et ostja saaks e-posti õigesti kasutada. kaupluse pakutavad teenused.
4.2. Kui ostja püüab müüja e-posti kahjustada. kaupluse töö stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks või oma kohustuste rikkumise korral on müüjal õigus viivitamatult ja ilma hoiatuseta piirata või peatada ostja juurdepääs e-mailile. kauplus.
4.3. Müüja kohustub austama ostja õigust privaatsusele tellimisvormil esitatud ostjale kuuluvate isikuandmete suhtes.
4.4. Müüja kohustub ostja tellitud kauba toimetama ostja poolt määratud aadressile käesolevates eeskirjades sätestatud tähtaja jooksul.

5. Kaupade järjekord, hinnad, arvelduse järjekord, tingimused.
5.1. El. poes saab ostja osta ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas.
5.2. El. kaupluse leping hakkab kehtima hetkest, mil müüja kinnitab selle pärast tellimuse saamist – saadab ostjale kinnituskirja e-posti teel. posti teel.
5.3. Toormehinnad E. poes väljendatakse eurodes koos käibemaksuga.
5.4. Ostja saab kauba eest tasuda ainult e-posti teel. Pangandus.
5.4.1. Maksmine e-posti teel. pangandus on ettemaks, kasutades ostja poolt kasutatavat e-posti. pangandussüsteem. Selle arveldusvormi kasutamiseks peab ostja olema allkirjastanud e-kirja. pangaleping ühega järgmistest pankadest: AB Swedbank, AB SEB bankas, AB DNB bankas, Danske Bank A/S Leedu filiaal, Nordea Bank Finland Plc Leedu filiaal, AB Citadele Pank, AB Šiauliai Pank, UAB Medicina bankas ja Lithuanian credit Liidu. Ostja kannab raha üle e-mailile. kauplused pangakonto. Andmete turvalisuse eest vastutab antud juhul vastav pank, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga e-posti teel. pangandussüsteemis.

6. Kauba kohaletoimetamine.
6.1. Kaupade kohaletoimetamine toimub ainult leedu Majanduspiirkonnas. Ostja, kohustub täpsustama kauba täpse kohaletoimetamise koha. Tarneteenuse eest võetakse tasu, mis on märgitud tellimuse aknas lõplikus summas.
6.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse märgitud aadressile, ei ole Ostjal õigust nõuda müüjalt kauba kohaletoimetamist valele üksusele.
6.3. Kauba toimetab kohale müüja või müüja volitatud esindaja (kuller).
6.4. Müüja toimetab kauba ostjale 2 tööpäeva jooksul Leedu Vabariigi territooriumil. See termin on esialgne, lisaks ei kehti juhtudel, kui müüja laos ei ole vajalikku kaupa ja ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Samal ajal nõustub ostja, et erandjuhtudel võib Kauba kohaletoimetamine edasi lükata ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole müüja kontrolli all. Sellisel juhul kohustub Müüja viivitamatult ühendust võtma ostjaga ja korraldama kauba esitluse tingimus.
6.5. Kõikidel juhtudel on müüja vabastatud vastutusest kauba üleandmise tähtaegade rikkumise eest, kui kaupa ei esitata või ei tarnita ostjale õigeaegselt ostja süü tõttu või müüjast sõltumatutel asjaoludel.
6.6. Ostja peab igal juhul viivitamatult teavitama müüjat, kui saadetis on esitatud kortsunud või muul viisil kahjustatud pakendis, kui saadetis sisaldab pealesunnitud kaupa või ebaõigeid koguseid, mittetäielikke esemeid.
6.7. Kõikidel juhtudel, kui ostja märkab eeskirjade eiramist pakendil, lahknevusi tarne ajal tarnitud kauba täielikkuses (vahemikus) ja koguses, peab ta kas tegema kulleri esitatud tarnedokumendis märkmeid või koostama nende eeskirjade eiramise kohta eraldi akti. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Kui ostja ei ole kontrollinud pakendit, tarnitud kauba täielikku / valikut, kogust ja / või kulleri esitatud tarnedokumenti, ei tuvastata järgmisi puudusi:, saadetis loetakse tarnituks sobivaks ja puutumatuks.

7. Kaupade kvaliteet
7.1. Iga e-posti: pood beza.lt müüdud kaubaartikli üksikasjad märgitakse ühiselt igale kaubaartiklile lisatud kaubaartikli kirjelduses.
7.2. Müüja ei vastuta selle eest, et e-posti aadress ei ole kehtiv. poes olev kaup ei pruugi ostja Kasutatava kuvari omaduste tõttu värvi, kuju või muude parameetrite poolest vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile piltidel.

8. Kauba tagastamine ja asendamine.
8.1. Müüdud kaupade defektid kõrvaldatakse, kvaliteetsed kaubad asendatakse/tagastatakse, defektsed kaubad asendatakse, tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi Tsiviilkoodeksile ja muudele Leedu Vabariigi kehtivatele õigusaktidele. Raha tagastatud kaupade eest kantakse kõikidel juhtudel ainult maksja pangakontole.
8.2. Selleks, et tagastada kvaliteetne toode (tooted) vastavalt eeskirjadele 8.1. ostja saab seda teha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba tarnimisest ostjale, teavitades müüjat vastavalt kindlaksmääratud tingimustele Kauba tagastamine.
8.3 kauba tagastamisel tuleb järgida reeglites sätestatud nõudeid.

9. Ostja ja müüja vastutus.
9.1. Ostja vastutab täielikult ostja esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui ostja ei esita tellimuse vormil täpseid isikuandmeid, ei vastuta müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal on õigus nõuda ostjalt otsest kahju.
9.2. Ostja vastutab teostatud toimingute eest, kasutades cheerchill.com e-mail: pood.
9.3. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest juhul, kui kahju on tingitud asjaolust, et ostja ei ole täitnud käesolevaid eeskirju, võtmata arvesse müüja soovitusi ja ostja kohustusi, kuigi selline võimalus on talle antud.
9.4. Kui Müüja e-mail. kauplusel on lingid teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või üksikisikute e-posti aadressile. veebisaitidel, müüja ei vastuta sealse teabe või tegevuse eest, ei jälgi, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja üksikisikuid.
9.5. Kahju tekitamise korral hüvitab süüdlane teisele poolele otsese kahju.

10. Turundus ja teave.
10.1. Müüja võib algatada e-posti oma äranägemise järgi. hoidke erinevaid tutvustusi.
10.2. Müüjal on õigus ühepoolselt, ilma ette teatamata muuta aktsiate tingimusi, samuti need tühistada. Aktsiate tingimuste muutmine või tühistamine kehtib ainult edasi, st alates nende täitmise hetkest.
10.3. Müüja saadab kõik sõnumid ostja tellimisvormis täpsustatud sidevahendi abil.
10.4. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused müüja e-mailile. pood www.beza.lt määratud e-posti e-posti aadress.
10.5. Müüja ei reageeri, kui ostja ei saa väljaminevat teavet või kinnitussõnumeid Interneti-ühenduse, e-posti teenusepakkuja võrkude häirete tõttu.

11. Lõppsätted.
11.1. Need kaupade ostu ja müügi eeskirjad on kehtestatud vastavalt Leedu Vabariigi seadustele ja määrustele.
11.2. Käesoleva eeskirja jõustamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.